Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Amberlie

Amberlie 5 years 6 months ago #26

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Amberlie
Alias: Mrzká paní, Královná moří, Královna hlubin
Symbol: 2 modrozelené vlny s pěnou na vrcholu symbolizující příboj, černobílý podklad
Status: vyšší božstvo
Spojenci: Talos, Auril, Malar, Talos
Nepřátelé: Talos, Selûne, Valkur Mocný, Šántí, Sune
Portfolio: oceány, proudy, příboj, mořský vítr
Doména: moře a bouřky
Následovníci: lid sídlící na pobřeží, námořníci, inteligentní mořské nestvůry, žralodlaci
Oblíbená zbraň: tonoucí smrt (trojzubec)

Mrzká paní Amberlie vládne ze své sídla v Propasti. Podobně jako jiné bohy, i ji většina uctívá víc ze strachu než z oddanosti. Najdou se však i tací – přinejmenším žralodlaci, které sama stvořila, aby podkopala vliv Selûne, oceňující její ethos.
Posádky lodí přes palubu hází drahokamy a zlato, jen aby utišily rozbouřené vody. Téměř v každém pobřežním měste najde člově malou svatyni pro Amberlii, kde námořníci a jiní morští cestovatelé nechávají nejrůznější dary, aby zajistili klidnou plavbu.

Amberlie neustále zápasí se Selûne, která slouží mořeplavcům ve svém aspektu hvězd a nočního nebe pro bezpečnou cestou domů. A v poslední době na ni výrazně dotírá Talos, který by rád získal část jejího portfolia. I když s ním Amberlie z času na čas flirtuje, zabila by ho, kdyby měla dost síly, a stala by se jediným bohem ničení. Ví však, že se mu nemůže rovnat, proto vyčkává, sbírá síly a mezitím hraje poslušnou koketku.

Královna moří je zákeřná, tvrdohlavá a prostě skrz-naskrz zlá. Dohody nedodržuje a poruší je jakmile získá pocit, že většinu již dostala. Doslova rochní blahem, když pozoruje svoje žraloky jak trhají ztroskotance na kusy nebo když mořské hlubiny pomalu vytlačují z plic mořeplavců život a drtí jím hrudníky jako suché větévky.
Je lehce marnivá; pokud má slabost, je to jistě její posedlost mocí a jejím používáním.

Dobu nesnází strávila bohyně v Moři padlých hvězd, kde pustošila jeden pirátský ostrov za druhým. I několik desítek let zůstávají vody v této oblasti neklidné s častými bouřkami. Díky opakovaným darům spojených obchodních kostrů (šepká se, že jsou ve spojení se Železným trůnem) jsou nyní vodní trasy o něco bezpečnější, ale na vrtošivost bohyně recept neexsituje.

Avatar a další manifestace
Amberliin avatar se objevuje zřídkakdy. Pokud ano, má zelenomodré torzo ženy s rukami zakončenými ostrými drápy, oči bílé a vlasy z mořských chaluh. V této formě se nad nešťastníky na lodi tyčí, její hlas syčí a duní jako mořský příboj a směje se, když nebožáci spočinou ve vodním hrobě.

Mnohem častěji lze spatřit Královnu moří jako vítr nebo vlny. Každé její zjevení provází krutý smích nebo sykot. Pravdou však zůstává, že se nyní manifestuje v této podobě vzácněji; na tom má zásluhu především Talos, který se snaží usurpovat části jejího portfolia.

Jako své posly vužívá Amberlie žraloky, krakeny a všechny různé druhy vodních nemrtvých.

Církev a následovníci
Amberlité jsou sbírka podivínů a individualit, kteří otázku nástupnictví a vlády řeší duelem se srpovitě zahnutými dýkami.
Většinu času stráví kněží na cestách po pobřežních městech, kde žijí z darů ustráchaných námořníků a běžných lidí. Poté, co kněz uzme všechny dary z oltáře, poleje ho mořskou vodou s chaluhami – jako symbol příchodu jeho Paní.
Amberlité jsou najímáni i jako pasažéři na lodních cestách; kapitán nebo majitel lodi tak doufá, že se vyhne hněvu Mrzké paní, když bude na palubě její klérus.

Organizace kleriků této víry prakticky neexistuje. Většina z nich se stává specializovanými kněžími – služebníky vln – hlavně kvůli tomu, aby je pověrčivá posádka nehodila přes palubu při první známce větríčku a deště.

Kouzla typická a výlučná pro víru zahrnují Mluv s utonutými mrtvými, Tlukoucí vlna, Vesla na hady, Maelström, Bouřný plášť a Vodní gejzír.

Novici se nazývají Nevzatí, jakmile však Amberlie potvrdí novice jako plno právného kněze, může požehnávat, vést modlitby a sbírat dary z oltářů. Dalšími tituly, které mohou její kněží používat jsou (bez hierarchie, je to zcela individuální) – Příliv, Temný příboj, Mocný proud, Zuřivá vlna, Divoký vítr a Pán nebo paní vln. Specializovaní kněží používají stejné tituly jako běžný klérus, před honorifikum by měl patřit Hrůzný nebo Děsivý, část knězů to ovšem vypouští.

Amberlii více lidí uctívá ze strachu než z oddanosti, jí samotné je celkem jedno, z jakého důvodu tak činí, hlavní je počet modliteb. Svým stoupencům pomůže otevřeně málokdy, nejvíce pomáhá drobnostmi těm, kteří si ji pravidelně ctí a obdařují - tu a tam získají velmi dobrý vítr, nebo je zachrání ze strašlivé bouře. Ti, kteří tuto náklonnost nemají, si ji snaží získat tak, že převrhují náklad do moře nebo pro Amberlii zahrají na píšťalce její melodii. Pokud je nebezpečí velké, snaží se námořníci, aby v nákladu, který hodí do moře, byla i živá bytost.
Největší nebezpečí hrozí amberlitům, kteří jsou na palubě, když se objeví problém. Existují příběhy o jejich mrtvolách, které moře vyplavilo s více než 20 tesáky v těle.

Klérus rozšiřuje povědomí (následně tedy i strach z ní) o Amberlii kdekoliv přijde - vyprávěním příběhů z minulosti o hrozných bouřkách a záplavách nebo varují před možnou katastrofou v budoucnosti - pokud město nepřispěje větší sumou místní svatyni Amberlii.
Kněží se často nechávají najímat na paluby lodí jako doprovod a jen cesta z Hlubiny do Baldurovy brány může obchodníka vyjít na 500 zlatých, pokud kněz bude i kouzlit, částka půjde do tisíců.
Amberlité jsou kromě léčení žádáni i ze dvou dalších důvodů - kouzlo Bouřný plášť a Mluv s utonytými mrtvými (velice praktické pro piráty, kteří tak můžou dobře formulovanou otázkou zjistit místo vraku lodi).

Královna moří se musí ctít každý den modlitbou, dary a pomazáváním obočí, rukou a nohou mořskou vodou. Kromě toho musí kněží dodržovat několik důležitých rituálů – Tonutí, První příliv a Volání bouře.

Tonutí je soukromou záležitostí knězů – a jenom ti se ho smějí účastnit. Během obřadu se Nevzatý stává plnoprávným knězem Královny moří. Novic leží na zemi před oltářem, obkolesen zapálenými svíčkami, každá z nich položena jiným amberlitou. Poté všichni ustoupí a starší klerik povolá přívalivou vlnu, která vyplní celou místnost a pak zase ustoupí. Pokud žadatel přežije, stává se knězem, ale obřad slouží k tomu, aby jim připomněl, co se stane, pokud víru a Amberlii zradí (ti, jenž Mrzkou paní zaprodají nebo odvrhnou, umírají ve spánku utonutím, s plícemi plnými vody).

První příliv se slaví na jaře v pobřežních městech, když se rozlomí první zimní led v přístavu. Za zvuků píšťal a bubnů nese procese amberlitů velké zvíře, aby mu přivázala velký kámen k tělu a hodila ho do ledové vody. Pokud zvíře nějakým způsobem přežije, kněží se o něj budou vzorně starat až do smrti a získá postavení rovné jinému knězi víry. Tento zvyk má kořeny ve věcích dávno zapomenutých, kdy si Amberlie vybírala kněží spomezi obětí, které lidé házeli do vody.

Volání bouře je hromadná modlitba, ve které věřící žádají a prosí Amberlii o zničení přístavu nebo určité lodi (nebo naopak odvrácení bouře). Lidé klečí kolem malých tůněk, ve kterých plavou zapálené svíčky na kusech dřeva (dřevo předtím posbírali kněží Mrzké paní z vyplavenin z moře a vysušili specielně pro tento účel).
Do vody pak házejí obětní dary; kněží musí hlídat v tu dobu svíčky, aby ani jedna nevyhasla, protože by to znamenalo nepřízeň Královny moří.

Dlouhá léta býval nejvýznamnějším chrámem Amberlie Dům na útesu poblíž Marsemberu v Cormyru. Není známo zda to způsobil jiný bůh nebo Amberlie se svatyně znelíbila - Doba nesnází nechala chrám zničený a zpustlý.
Od té doby zatím žádný z ostatních svatostánků není považován za centrum víry, nicméně nárokovatelů je hned několik.
Věž lodního hrobu ve Velenu, kde vládne pevnou rukou Pán vln Darjast Surnden nad skupinou v bitvě zocelených kněží (z nichž valná většina se živila kdysi jako piráti), proti ní stojí Zátoka Královny na Mintarnu, ukrývající tajný přístav pro piráty - amberlity zde vede Paní vln Qalbess Frostyl. Mezi další hráče určitě patří Bouřný přístav na Orlumboru, jemuž vládne Vrhcní trojzubec Thaeryld Nornagul a Řvoucí mořské jeskyně v Teshburlu, v nichž jsou stěny zdobeny zlatem a kde kněží pod vedením Pána hlubinných vod Ultho Maelatara prodávají malé hladké kamenné žetony Kalimšancům, kteří se bojí vody nebo neumí plavat (cetka je má ochránit před utonutím na dlouhých plavbách lodí).

Obřadní oděv stoupenců Amberlie se skládá z těsně přiléhajícího šatu modré nebo zelené barvy;, nad tím nosí objemný plášť zelené nebo modré barvy s bílou srstí po okraji (symbolizuje pěnící příboj). Oděv doplňuje vysoký límec podobného zdobení jako plášť a odznak víry znázorňující kostlivou ruku utopence.

Řády
Amberlité nemají skoro žádné řády, jediným, který je trochu v říších známý, je řád dobrodruhů zvaný Příboj Královny moří. Hlavní náplní je vyzvedávání nebo hledání pokladů z mořského dna. Občas se nehcají přemluvit i k práci hluboko ve vnitrozemí, ale pouze pokud přínos převáží rizika.

Dogma
Víra v Amberlii nemá žádná striktně daná pravidla - ti, kteří se rozhodnou čelit nástráhám jejího království, musí být připraveni zaplatit cenu. Amberlie může dosáhnout svými prsty kamkoliv. Obětní dary přináší příznivý vítr. Ti, kteří ale byli skoupí, můžou zjistit, že srdce Amberlie je stejně studené jako moře.

Novicům je vtloukáno dogma již od začátku do hlavy - "Šiřte slovo o moci Amberlie a za všechny služby v jejím jméně si žádejte platbu. Ať se lidé bojí větru i vln, ale ve vaší přítomnosti ať mají pocit bezpečí. A nakonec, všechny, kdo přisuzují bouřky na moří a na březích Talovi, zabte.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.875 seconds