Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Auril

Auril 5 years 6 months ago #27

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Auril
Alias: Mrazivá panna, Ledosvit, Studená bohyně, Paní mrazivého polibku, Saukuruk (mezi lidem Velkého ledovce), Královna vzduchu a temnoty
Symbol: bílá sněhová vločka na šedém pozadí (v heraldickém kosočtverci)
Status: nižší bohyně
Spojenci: Talos, Amberlie, Malar
Nepřátelé: At’ar (Amaunator - nyní mrtvý), Moander (mrtvý), Sune, Šántí, Shiallia, Uthgar
Portfolio: zima, chlad, led
Doména: bouřky, zima, vzduch, zlo
Následovníci: druidi, avariel, víly, ledoví obři, lid žijící v chladných oblastech, hraničáři, sprigani, bheur ježibaby (ledové ježibaby), archóni vody nebo vzduchu
Oblíbená zbraň: ledová sekyra nebo Objetí Mrazivé panny (sekyrka)

Auril je nejmocnější v oblastech, kde vládne hluboká zima a v těch, které sousedí v Velkým ledovcem. Její uctívání vychází primárně ze strachu z ní; slouží Talovi, je jedním z Bohů zuřivosti a její portfolio je velmi podobné Bouřepánovi.
Talos toho využívá a podrývá její nadvládu nad některými aspekty destrukce a ničení, aby tak posilnil sám sebe. V důsledku toho byly poslední zimy na Severu více než tuhé, aby Seveřanům připomněla, kdo vládne ledu a sněhu.

Mrazivá panna má sice za spojence i ostatní Bohy zuřivosti, ale výhradně se obrací pouze na Amberlii, pokud něco potřebuje. Talos má totiž tendenci si přisvojit všechny zásluhy a s Malarem se vzájemně nenávidí.

Auril byla původně vílí princezna známá jako Aurilandür, Královna ledových poletuch. Zatímco se její sestra Titania koupala ve vodách řeky Afon Bhlu, Aurilandür zůstala u Dvora, kde zrovna ten den přinesli trpasličí horníci drahokam, který se jim podařilo najít při kutání hluboko pod zemí. Tento drahokam (černý desetistěn) byl ale výtvorem Temného boha Podtemní a postupně Královnu pokřivil.
Po neúspěšném pokusu o převart byla Aurilandür vyhnána z Vílí divočiny a stala se Královnou vzduchu a temnoty, získala lidské stoupence a připojila se k Talovi a ostatním bohům zuřivosti.

Avatar a jiné manifestace
Auril se zjevuje nejčastěji ve dvou různých formách - jako Mrazivá panna nebo Ledosvit.
Mrazivá panna je štíhlá a neuvěřitelně zuřivá zástupkyně Auril v Říších a je také jejím nejčastěji užívaným avatarem na severu a západu Torilu.
Kůži má modré barvy, vlasy bílé, dlouhé, volné, nespletené a elegantní dlouhé bílé šaty hustě pokryté námrazou.
Ledosvit je tiché, vzduchem klouzající zjevení impersonující ledovou nenávist; na hlavě nosí korunu a na těle zbroj neprůhledné světlemodré barvy.

Samotná Auril se v religiózních knihách a svazcích podobá Mrazivé panně. Říká se o ní, že je vrtošivá, marnivá a její srdce je jako ledový zámek - nepronikne k ní ani paprsek lásky nebo soucitu.
Představuje ledovou krásu, která je nedotknutelná a navždy v chladu uvězněná - a jejíž vlastnosti zcela ledu odpovídají.
S těmi, kteří se jí vzepřou nebo ji urazí, si pohrává ve sněhových bouřích, a již vyčerpané je trápí přeludy tepla - dokud poslední kapička v jejich těle neumrzne.

Pokud nepoužije jednu ze svých forem avatarů, zjevuje se Paní zimy jako ledový dech doprovázený studeným smíchem a modrobílou září, která zanechává námrazu, kde se dotkne. Jindy se objevuje jako tvář z ledu s dlouhými bílými vlasy - toto zjevení Auril používá, když potřebuje promluvit, zabít nebo zanechat dar svým stoupencům.
Jako služebníky využívá vodní a ledové elementály, nemrtvé, sněžné vlky, ledové obry a jiná polární zvířata.

Církev a následovníci
Strach z Auril a jejích krutých zim jí udržuje neustále dostatek bázlivých duší, které k ní vzhlížejí a modlí se, aby byly ušetřeny. Patří k nim mimo jiné lovci, horníci, osadníci na Severu, někteří barbaři a prakticky kdokoliv, kdo se vyskytuje v blízkosti Velkého ledovce.
V poslední době se zimy prodlužují, jsou mnohem drsnější a lidé tlačí na její kleriky, aby Auril konečně utišili.
Některé klany ledových obrů jsou pod nadvládou šamanů ve službách Mrazivé panny.
I když kněžky Auril cestují po celém světě, v poslední době se nejvíce vyskytují ve Vnitrozemí.

V řadách kléru je i několik mužů, ale drtivou většinu tvoří ženy-kněžky. Třetinu navíc tvoří specializovaná větev církve – ledové kněžky a kněží. Vztahy uvnitř církve jsou mezi jednotlivými frakcemi velmi dobré, samotná církev je pouze volně organizovaná. Většina potulných kněží je zcela nezávislá.

Většina kněží Auril používá honorifikum „Ruka Auril“ nebo „Ledodech“ při oslovení, ale strukturovaná hierarchie existuje v některých chrámech Mrazivé panny (například Dům Aurilina dechu v Glisteru) – ve vzestupném pořadí je to Postulant, Votre, Ledovítr, Bouřný bratr/sestra (většina kléru se tituluje právě takto), Mrazivý dotek, Pán/Paní chladu, Pán/Paní hluboké zimy, Pán/Paní ledového kruhu a Vysoká ruka Auril.

Aurilité používají tato specifická kouzla – Ledové prsty, Ledový bič, Ledová čepel a Srdce z ledu.

Díky své imunitě vůči přirozenému chladu jsou kněžky Auril vídány, jak se brodí hlubokým sněhem v lehkém letním oblečení nebo se koupou v ledově chladných vodách řek – vše bez vážných následků. Můžou tedy cestovat, když všichni ostatní musejí být zavření před vichřicemi v teplech svých domovů. Využívají to hlavně jako zdroj obživy, když si nechávají královsky platit za doručování zejména léčiv a medicíny mezi jednotlivými městy a vesnicemi Severu.

Klérus Mrazivé panny používá na vzbuzení strachu a respektu ze své Paní mrazivé zimní počasí. Stejně tak se snaží stát bohatými a vlivnými pomocí svých schopností ignorovat chlad a zimu nebo chráněním těch, kteří musí v ledových vichrech cestovat.
Nashromážděné zlato a bohatství kněžky poté rozhazují ve sněhové bouři, nebo ho házejí pod led a do hlubokých ledovcových průrv.

V chladných měsících Auril po svých kněžích požaduje přesdvědčování smrtelníků, aby se jí klaněli a přinášeli jí modlitby za „očistu chladem“, kterou Mrazivá panna představuje. Modlitba, kterou takto člověk přináší, musí trvat déle než čas, za který se rozpustí led velikosti smrtelníkovy dlaně na jeho nahé kůži. Samozřejmostí je nutnost modlitbu pronášet venku a nejlépe v noci.

Od kněžek Auril se očekává, že během zimy chladem zabijí alespoň jednu živou bytost – většinou tak činí, aby poskytli možným budoucím stoupencům Auril potravu nebo aby demonstrovali moc Mrazivé panny.

Noc zimystředu je nejposvátnějším svátkem pro církev Auril. Je to festival tance na ledu a hodování, během kterých Mrazivá panna posměluje svoje kněžky, aby si užívali a aby co nejvíce stoupenců zasvětili do pravé víry. Postulanti jsou zasvěceni do kněžství během obřadu známého jako Objetí.
Objetí vyžaduje po novicovi, aby běhal celou noc ve sněhové bouři, oblečen pouze v tenké látkové haleně a botech, na těle vytetovány svaté symboly Auril. Postulant buď zemře nebo je ze spárů ledové smrti zachráněn bohyní a je akceptován mezi kleriky Auril.

Modlitby knězů probíhají v soukromí formou ležení ve sněhu jeom ve spodním prádle. Pokud není sníh nebo led dostupný, aurilita se celý až po krk strčí do studené vody. V rozjímání je Auril navštěvuje ve formě vizí nebo bludů.

Dalším důležitým svátkem aurilitů je Alban Warthan probíhající během nejdelší noci roku, tedy v zimní slunovrat.

Dva oblíbené svátky, které ale nejsou formálně uznávané – První a Poslední bouře – symbolizují příchod a odchod zimy. Aurilité se scházejí v co největším počtu, aby společnými silami přivolali tu nejsilnější sněhovou vichřici a označili tak buď příchod zimy nebo její konec (obvykle slaveno 19.den kesenu nebo 20.den dlouhonoci).

Největším a nejvlivnějším chrámem Auril je Dům Aurilina dechu v Glisteru (jinak nazýván nevěřícími Dům ledu), severně od Měsíčního moře, kongregace věřících zde dosahuje téměř dvou tisíců. Každou noc se shromažďují kolem ohňů k rituálu Oheň a led. Vládne zde Vysoká ruka Auril Malakhar Renta a 14 starších kněží (Bouřný kruh), kteří se starají o běžnou činnost chrámu a plánují počasí v okolí chrámu (k velké nelibosti těch v dosahu magie kléru žijících).

Ostatní významné chrámy zahrnují Dům ledosvitu jižně od Nashkelu, Věže zuřivosti v Kalimportu, Palác zimy v Luskanu a Ledový chrám mezi Andorou a Putující vesnicí (později zničen dobrodruhy).

Mezi význačné kněžky Auril patří Iyraclea (samozvaná královna Velkého ledovce), Gerti Orelsdottr (vůdkyně šamanů ledových obrů kmene Bílozář a de facto i celého kmene) a řada již zesnulých kněžek Ledového chrámu (Lysan, Cathin, Lysara, Oria).

Kněží Mrazivé panny nosí sněhobílé roucha s modrým okrajem. Roucha jsou kolem pasu stažena širokým bílým opaskem, který rovněž schovává ledovou sekyru (ekvivalent sekyrky). Ledová sekyra nese vyobrazení symbolu Auril (sněhová vločka v kosočtverci) a na hlavičce stříbrný kruh.

Většina kléru nosí pouze to, co potřebuje pro sebe, neobléká se zásadně podle počasí, ale za účelem maximální mobility.

Řády
Církev Mrazivé panny nemá žádné vlastní rytířské řády. Auril raději sešle na své nepřátele několik sněhových bouří než pár vojáků. Církev však během století nasbírala několik kultů a bratrství, často s těmi nejroztodivnějšími úmysly.
Patří mezi ně Kult ledu (jehož primárním cílem je získání artefaktu známého jako Prsten zimy), Ledové čarodějky (sepsali minimálně jeden svazek pojednávající o magii ledu a znají lokaci Bílého kodicilu, knihy kněžské magie popisující rituály Auril a několik mystických kouzel) a Sestry Istishie (které Istishii jako herolda Auril – a již několik kněžek Mrazivé panny mělo vize, ve kterých měly „napravit“ teologickou chybu sesterstva).

Dogma
Mrazivá panna takto káže: „Všechny země pokryjte sněhem a ledem. Haste a ničte oheň, kdekoliv ho najdete. Vpusťte ledový vítr všude – ničte větrolamy, střechy domů provrtávejte a skrývejte ve tmě slunce, aby mohl chlad, který přináším, zabíjet. Život polárního zvířete si vezměte jenom v nejvyšší nouzi, všechny ostatní zabíjejte dle libosti. Ať se mě celý Faerun bojí“

Klérus Mrazivé panny do každého větru nebo vichřice zpívá písně na její počest nebo recituje. Všichni se jí musí bát skrze působení její kněžek, které mají používat sílu ledu a chladu na všechny, kteří se před Auril neskloní. Na jiné kněží Paní mrazivého polibku ale nesmějí vztáhnout ruku.
Last Edit: 5 years 6 months ago by alwaern.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.396 seconds