Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Akadi

Akadi 5 years 6 months ago #28

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Akadi


Alias: Královna vzduchu, Královna vzdušných elementálů, Paní větrů, Teylas (Země Hordy)
Symbol: bílý oblak na modrém podkladě
Status: mocné božstvo (elementální sféra vzduchu)
Spojenci: Aerdrie Faenya, Quorlin, Remmis, Shaundakul, Stillsong „Klidná píseň“, Stronmaus, Syranita
Nepřátelé: Grumbar
Portfolio: elementální vzduch, vzdušní elementálové, pohyb, rychlost, létající bytosti
Doména: vzduch, iluze, cestování, šalba
Následovníci: chovatelé zvířat, vzdušní elementálové, archóni, hraničáři, pobudové, námořníci
Oblíbená zbraň: „vzdušný vír“ (těžký palcát)

Akadi představuje jak šeptající vítr, tak oslepující vichr a její podoba se mění od jednoho období ke druhému. Polibek od ní může být vlhký a sladký nebo studený a trpký. Nese sebou zvuky a vůně ze svých cest, ale proč vlastně cestuje, nikdy nevysvětlí.
Jako ostatní elementální vládci, i Akadi se pramálo stará o své stoupence na Abeir-Torilu. Její reakci nelze vždy odhadnout a pokud i reaguje na modlitbu, odpověď je vágní, skoro až nesrozumitelná, jako kdyby odpovídala na něco jiného. Společně s její pasivitou to vedlo k tomu, že na Akadi a ostatní elementální vládce se smrtelníci dívají jako na nižší bohy a její stoupence označují za kultisty.

V Zemích hordy je známa jako Teylas, bůh/bohyně elem.sféry vzduchu - rozlišování mezi ženskou a mužskou formou Paní větrů nečiní věřícím žádný problém.

Královna občas projeví jistou malou míru soucitu se svými stoupenci, ale jenom když jí obětují větší množství drahých vonných olejů nebo koření - jinými slovy, jenom když jí uplatí.
Královna vzduchu je schopna ustálit vítr, nabídnout dobré vzdušné proudy nebo přinést mírný déšť, je zcela bezmocná vůči bouřím a vichřicím, které leží v portfoliu Tala a Amberlie (je ale schopna na krátkou dobu vytvořit ohromující vichr).
Během Doby nesnází nebyla v Říších spatřena.

Avatar a jiné manifestace
V umění je obyčejně zobrazována jako obrovitánská žena s průhlednou modrou kůží a gigantickými kožovitými křídly mizejícími v oblacích. O křídlech se říká, že právě ony rozsévají po Říších vítr.

Avatar Královny vzduchu byl v Říších viděn pouze dvakrát (pokud máme věřit zápisům). Objevuje se jako sloup vířících větrů připomínající tornádo. Hlas může připomínat ševelení větríčku nebo mohutný řev vichřice slyšitelný na míle daleko.
Létající bytosti jsou okamžitě přinuceny slétnout (nebo padnout - dle libosti Akadi), pokud se v jejich blízkosti objeví avatar Královny. A jen ona může opět dovolit létavcům se vznést do vzduchu. Pokud je nucena Akadi opustit Základní materiální sféru, během několika vteřin je schopna se rozplynout v malé obláčky.

Akadi jinak mnohem častěji posílá manifestace než avatary, ale i ty jsou extrémní vzácnosti proti zjevením ostatních bohů. Je schopna se zjevit v podobě jakékoliv létající bytosti nebo jako jemný šepot ve vánku; jako posly s důležitými zprávami (nebo žádostmi) využívá vzdušné služebníky. Stoupající vítr značí její přízeň.

Církev a následovníci
Od kléru Akadi se téměř vyžaduje, aby získali cit pro počasí a naučili se hrát na hudební nástroj, kterým může Královně vzduchu poděkovat (tedy všechny, jenž nějak využívají vzduch ke hraní a vyluzování hudby).
Před Dobou nesnází tvořili kulty elementálních vládců běžní klerici, ale postupem času všichni konvertovali ke specializaci, důvod není znám. Po Válce bohů dokonce církev vytvořila i menší řády mystiků a svatých válečníků.
V některých primitivních společnostech (například tuiganské) Akadi slouží šamani, většina knězů však cestuje a jen málokdy se usadí, nepanuje nijak zvlášť velký strach z toho, co můžou lidem přinést.
Tytou toulky světem se odrazily ve formální organizaci církve - existuje jen velmi málo chrámů zasvěcených Královně a ty, které stojí, jsou jenom kruhy dřevěných tyčí zdobené pery ptáků a stuhami vlajícímí i při nejjemnějším vánku.

Kněží cestují po celém Faerûnu a šíří povědomí o Akadi při každé příležitosti. Rádi vysvětlují radost z volnosti, kterou Akadi představuje, málokdy však rozporují sémantiku nebo církevní principy s těmi, kteří o to mají zájem. Jejich úkolem je vždy zasadit pár semínek víry a zase se nechát odvát větrem pryč.
Občas je lidé díky tomu, že jen chválí svou Paní a konfrontaci nevyhledávají, nazývají žvanily nebo tlučhubami.

Kněží se v rámci církve dělí na Šepot a Řev. Tento rozdíl vystihuje rozdíly ve filosofii víry. Ti, jenž náleží Šepotu, pracují většinou skrytě a jejich postavení coby kněze Akadi, je jen málo známé. Naopak ti, kteří preferují Řev, přistupjí k věcem přímo se snahou najít řešení v krátké době.

Většina lidí v Říších nevnímá církev Akadi díky její roztroušenosti a nezávislosti jako hrozbu. Klérus je organizován do tzv. "chrámů", které tvoří skupina lidí seskupených okolo charismatického lídra. Politika těchto kongregací je vždy v pohybu - někteří stoupají v přízni, jiní naopak klesají a další zase odcházejí - buď znechucení nebo naopak inspirováni k založení vlastního "chrámu".
Nutno dodat, že tento neustálý pohyb ve vedení může zanechat lidi žijící mimo víry zmatené a právé z tohoto důvodu považuje kněze Akadi za nedůveryhodné. Většinu času, pokud má akadijec něco smluveného vykonat, řekne - Omlouvám se, ale já to už nedělám nebo nemůžu dělat." Samozřejmě, pokud se v první řadě člověku vůbec podaří smluveného kněze sehnat.

Novicové víry se nazývají Nezkušení. Po absolvování osobního rituálu, u kterého dozorují alespoň 2 starší knězi (a který zahrnuje v nějaké formě létání), se z nich stávají plnoprávní kněží.
V hierarchii honorofik a titulů postupují akadijci následovně - Okřídlený, Vzduch bohyně, Váněk světla, Zefýr, Mistral, Sirocco (vůdce "chrámu"), (Vzdušný) vír. Klerik, který porazí nepřítele víry (jiného kněze Grumbara nebo bytost země), má právo užívat před titulem "Vysoký nebo Vyšší.
Specializovaní kněží Akadi se jmenují vzduchochodci.

Naslouchání větru, cestování pod hvězdami Faerûnu a povídání o slávě Akadi vyplňují většinu času knězů Královny vzduchu. Na vklínění kouzlem je pohlíženo jako na úžasnou cestu šíření slova o Akadi do vzdálených světů a sfér.
Někteří z kleriků jsou až posedlí experimentováním na živých bytostech - tu se snaží nekonečné hodiny vymýšlet jak namontovat křídla kočkám, jindy je zase zajímá, jak se orkové přizpůsobí vichřicím a neustálému vzduchobití, další se zase věnují chovu psů a sokolů. Posedlí jsou ovšem jenom po tu dobu, co je daný experiment zajímá - když ne, okamžitě ho odhodí zapomenou na něj.

V očích akadijce je každý den důležitý. Věrící se budí každý den před rozbřeskem, aby mohli rannímu vánku pošeptat modlitby ke Královně, a večer zůstavájí vzhůru tak dlouho, aby viděli vycházet měsíc a radostně mohli poděkovat Akadi za prožitý den.

Spřátelení s větrem je speciální obřad, který kněží podstoupí po dosažení určité zkušenosti a demonstruje jejich schopnost vyvolat vzdušného elementála. Předchází mu hodinu trvající modlitby k Akadi; následně je pak služebník povolán z elem. sféry vzduchu. Když vyslechne volání kněze je zahrnut vůněmi, květinami a básněmi, které má odnést jako chválu Královně vzduchu zpět do její říše.

Na den letního slunovratu se koná jediný kalendářní svátek akadijců. Věrící se shromažďují v ruinách Blaskaltaru (místo prvního chrámu Akadi ve Faerûnu - zničeno zubem času a rukou bouřek, větru a deště). Zde recitují stoupenci Královny jména těch, kteří jejich řady navždy opustili během posledního roku a přidávají k nesčetným dalším v žalmech, které zde nepřetržitě zpívají.

Jak již bylo řečeno, Akadi má jen málo skutečných chrámů. A o ty, které postaveny byly, se starají různí kněží cestující kolem, jinými slovy se poměrně často střídají.
Nejposvátnějším místem Královny větrů je její První svatyně v Blaskaltaru v Shaaru. Každoročně se zde scházejí zástupy věřících, aby si zpěvem a žalmem připomněli historii své církve - jednak aby se poučili z chyb minulých a aby obohatili písně o nová jména a hrdiny.

Oděv kleriků Akadi je velmi pestrý (reflektující mnohotvárnost a změnu jejich bohyně) a nejčastěji má bílou, světlemodrou nebo světlešedou barvu. Materiálem volby pro oblečení je hedvábí a nejvíc ceněné jsou některé speciální druhy barvené ve vzorech modré a bílé.
Mezi důležité doplňky jednoznačně patří šperky - mléčné opály, křišťály křemene, augelit, tyrkys, berylonit, modrý spinel nebo safír. Ze všech těchto drahých kamenů vytvářejí akadijci s pomocí elementálů vzduchu spletité vzory na jejich povrchu (svaté symboly Akadi) a pak je zasazují do zlata nebo stříbra.

Kouzla typická a exkluzivní pro kněze Akadi zahrnují Větronosič, Uklidni vítr, Čistý vzduch, Vítr Akadi, Vír Akadi, Vyvolej elementála vzduchu, Vzdušný vír.

Řády
Řád svatých válečníků Akadi je znám jako Rytíři čtyř větrů (členové plní úkoly a mise zadávané staršími kněžími nebo vedou nekonečný boj proti církvi Grumbara), mystici patří ke Společníkům letního větru, Učedníkům jarního vánku nebo Společenství zubů zimystředu.

Dogma
Učení církve Akadi se dá prakticky interpretovat jako nalezení vlastního osvícení. Věří, že pravdu je možno nalézt pouze, když se člověk o ní aktivné zajímá. Když zájem zmizí, jakákoliv šance pro duchovní růst zmizí s ním. Věřící by se měli věnovat nejrůznějším aktivitám a díky kontaktu s nimi se obohatit o nové zážitky.

Co se týče odporu vůči hlásáné doktríně, to akadijce příliš nezajímá - s časem se každý odpor zlomí. Církev Akadi se vymezuje ostře pouze proti uvěznění svých kněží – život spoutaný a uvězněný je mnohem horší než smrt.

Takto ukládá Královna vzduchu novicům ve víře: "Věčná Akadi je zosobněná změna. Každý den odhalujeme její novou tvář; proto je důležité se snažit bohyni přiblížit. Studujte nebo věnujte se tomu, co vás zajímá. Na každou překážku se dívejte z e všech úhlů, aby vaše odpověď a řešení bylo co nejucelenější. Volnost pohybu je právo každé živé bytosti. Rozšiřujte povědomí o Královně Akadi a skrze své skutky ukažte lidem nový život, který přínáší.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.376 seconds