Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Azuth

Azuth 5 years 6 months ago #29

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Azuth

Alias: Nejvyšší, Patron kozelníků, Pán kouzel, Ruka magie, Pán čarozpytu
Symbol: levá lidská ruka se vztyčeným ukazovákem obklopený halo
Status: nižší božstvo
Spojenci: Mystra, Savras Vševidoucí, Velsharoon, Oghma, Deneir, Leira
Nepřátelé: Cyric
Portfolio: kouzelníci, mágové, sesilatelé magie obecně (hlavně mystické)
Doména: magie, iluze, vědomost, zákon
Následovníci: filosofové, učenci, mudrci, čarodějové a kozelníci
Oblíbená zbraň: „prastará hůl“ (hůl)

Azuth je bohem kouzelníků a mágů – a v o něco menší míře i všech ostatních sesilatelů magie - Mystra naproti tomu vládne veškeré magii a Azuth jí slouží jako rádce, přítel a služebník.
Před Válkou bohů si byli oba mnohem bližší, ale s novou Mystrou/Půlnoční si Azuth udržuje profesionální odstup. Vidí novou inkarnaci Mystry spíše jako dceru, kterou musí usměrňovat, dokud nezíská nad svými schopnostmi úplnou kontrolu a nezvládne čelit všem nástrahám.

Azuth sám byl kdysi velmi mocným kouzelníkem, badatelem v oblasti teoretické magie a archeolog arkány, studoval magii desítek padlých říší. Tehdejší Mystra ho za jeho zásluhy při šíření zapomenuté magie povýšila na prvního Magistra. Ani v této pozici Azuth nepřestal magii studovat a v té době vymyslel kouzlo, jenž by mu umožnilo si přivlastnit část boha Savrase. V konečném důsledku se nezdařilo, vedlo však k sérii bitev mezi dvěma mocnými, na konci které Azuth porazil Savrase a s pomocí Mystry vstoupil do pantheonu Říší.
Vševidoucí Savras se tak stal jeho služebníkem;jeho portfolio zahrnuje věštce a věštění. Azuth rovněž chrání a je mentorem Magistrovi, lidskému kouzelníkovi – šampiónovi Mystry.
Velsharoon, technicky podřízený Azuthovi, mu prokazuje alespoň elementární úctu, i když koná dle vlastní zvůle.

Pán kouzel připomíná otcovskou postavu mezi bohy Říší, ale není bez humoru. Jeho vtip je ostrý, skoro sardonický a rád provozuje hry se slovíčky. Díky staletím podobných vtipů nyní dokáže udržet kamennou tvář i při vyslovení nejpodivnějších věcí, takže málokdo si je jist, zda slova jím vyřčena byla míněna vážně nebo ne.
Pokud má dobrou náladu, obdaří ty, jenž ho potřebovali, drobnými předměty (kytky nezvyklé barvy, hedvábí nebo vynikající jídlo). Naopak ve svém hněvu je zosobněná zlost, vzduch kolem něj jiskří a svou Prastarou hůl, artefakt nesmírné moci, používá k devastujícím útokům.

Avatar a další manifestace
Patron kouzelníků je zobrazován jako bělovlasý, energicky vypadají, starý muž, navíc s bílým knírem. Oblečen bývá v šedém rouchu a v ruce drží hůl o dobré 3 hlavy vyšší než on sám, na konci ozdobenou topazem. Vládne schopností měnit tvar dle libovůle a nejčastěji je takto vídán jako pyramida pokrytá pulzujícím světlem.

Jindy se zjevuje jako nehmotná ústa s bílým vousem plující prostorem nebo bílá ruka se vztyčeným ukazováčkem obestřeným stříbřitou aurou.
Nejčastěji ale využívá formu modré záře, na první pohled elektrizující, občas doprovázené mužským hlasem.

Svou vůli nebo náklonnost projevuje skrze čistě šedé kočky nebo psy (které azuťané považují za obzvlášť šťastné znamení), šedé sovy a myši, golemy, strážné duchy, dévy a Spřízněné.

Církev a následovníci
Azuťané zbožňují magii jen pro ní samotnou. Moc nevyhledávají, ale libují si v eleganci, složitosti a přepracovanosti dweomérů a v umném užití kouzel.
Církvi Pána kouzel slouží jak kněží a specializovaní klerici, tak i kouzelníci, kteří tvoří téměř 50% (klerici přibližně 30% a specializovaní kněží 20%). Vztahy mezi jednotlivými větvemi církve jsou velmi dobré, v poslední době se některým z kouzelníků nelíbí obsazování klíčových pozic v církvi specializovanými kněžími, tzv. magistráty (magistratus).

Tam, kde stojí Azuthovy chrámy a svatyně, má vládnoucí kněz (ne nutně nejmocnější) právou užívat titul "První" a ostatní ho oslovují "Ctěný....". Z tohoto základního pravidla některé komunity věřících odvodili názvy dalších představených, jako například První věštec, První vyvolávač, První přetvářeč atd. Starší klérus se tituluje oslovením "Mistr". Žádné další honorifika stoupenci Azutha nepoužívají, protože se jim zdají zbytečná.

Azuťané nejčastěji fungují jako poslové a vyjednávači mezi jednotlivými mágy, vždy se snaží zůstat nad věcí a v daném konfliktu neutrální. Organizují čarodějné jarmarky, během kterých se snaží potlačit destruktiní magii, urovnat staré spory a sponzorují duely mezi mágy.
Ve větších městech magistráti prosazují (nebo se alespň snaží) “Magické pouto”, neformální domluvu, která se všem kouzelníkům vštěpuje od dob Azutha coby Prvního Magistra. Magické pouto vyžaduje, aby spory mezi kouzelníky neprorůstaly do potyček na věrejnosti a nenadané magií do nich nezatahovaly. Konfrontace je nejlepší vyřešit soukromě během rituálního souboje, který dozorují právě magistráti.
Samotná komunita kouzelníků je ve věci tété dohody rozpolcena.

Zvláštní sortou služebníků Azutha jsou Spříznění - arcimágové, které Azuth povolal k sobě a oživil, aby dál pokračovali ve svém výzkumu a sloužili mu svými kouzly. Někteří je považují za nejlepší badatele v oblasti sesílání magie pomocí psaných zaklínadel a formulek.
Co již ví mnohem méně lidí je zjevné rozdělení jednotlivých Spřízněných ohledně působení v Říších; odrážejí tím mírný nesoulad mezi Azuthem a novou Mystrou a pokud se něco nestane, je možné, že se Azuthova církev díky tomuto rozkolu rozpadne.

Konflikt se odehrává zejména mezi dvěmi frakcemi – Obezřetní strážci a Učenci magie. První skupina má svého vůdce v Meldratharovi Gathovi z Halruaa. Zastávají názor, že povaha současné vládkyně magie Mystry je vice chaotická než původní. Snaží se tedy zabránit vlivu čarodějů v městech, ve kterých mají dsotatečnou moc (Halarahh nebo Bezantur). Učenci magie (kteří jsou seskupeni kolem Szesocha Vurlagora z Thaye) jsou naopak vůči čarodějům a jiným spontánním sesilatelům mystické magie mnohem vstřícnější a domnívají se, že jen spoluprací lze magii pochopit na hlubší úrovni.
Od doby nesnází se oba proudy vzdalují vzhledem k rozdílným pohledům na problematiku vice a vice a pokud se něco neuděje, hrozí Azuthově církvi reálně rozkol.

Většina kouzelníků pohlíží na klérus shovívavě a považuje je za nápomocné, ale zapomínají na nejdůležitější poslání kleriků v Říších – aby žádný magický předmět nebo kouzlo nezůstalo v rukou pouze jednoho kouzelníka (a bylo s jeho smrtí nenávratně ztraceno).
Tento jistě z jejich pohledu vznešený cíl dosahují hned několika způsoby. Špehováním, dočasným "vypůjčením" magických předmětů a grimoárů a kopírováním všech dostupných magických textů včetně ovládacích slov. Podporují výměnu kouzel a přesvědčují kouzelníky, aby přidali aspoň jedno nové kouzlo do sborníku kouzel, který střeží Azuthova církev a dále jej rozšiřuje mezi ostatní sesilatele magie.

Církev oslavuje každý nástup nového Magistra nebo mága do řad Spřízněných veselicí. O půlnoci se věřící modlí k Nejvyššímu a prosí o ho pomoc a vedení v dalším dnu.
Kromě výše zmíněných svátků se azuťané do oslav příliš nehrnou.
Výjimkou z oslav představují Divoké noci, kdy klerici a věřící tančí mezi divokou magií, aby cítili přítomnost čiré magie. Ostatní stojí opodál, připraveni přispěchat k záchraně, kdyby se někdo zranil.

V klášterech a chrámech jsou hlavní jídla dne doprovázena předčítáním z knih a svitků význačných mágů (většinou se jedna o etické používání magie a filosofii magie).

Když se z věřícího stává kněz Nejvyššího, musí podstoupit Proměnu – rituál, během kterého musí 10 dnů vydžet být kontinuálně proměňován v jiné bytosti svým Mistrem. Díky tomu vidí novic život očima různých bytostí; rituál obvykle znamená zahanbující zážitek. Odehrává se v chrámové zahradě nebo oddělených místnostech svatyň, které jsou pro ostatní dočasně nepřístupné.
Toto kouzlo zůstává tajemstvím církve, ale bylo již několikrát použito k obraně.

Specifická kouzla užívaná klérem Azutha zahrnují Azuthovu vznešenou triádu, Azuthův štít proti kouzlům a Azuthův fedenzer.

Hlavní centra uctívání
Dům Nejvyššího v Saerloonu se považuje za centrum Azuthovy víry. Vládne mu šestice Mistrů – Helven, Lhun, Mirrem, Ormil, Riilath a Thelcaunt.
Dalším významným chrámem je Dům stoupajícího Azutha, nacházející se v horách poblíž Lhairu v západní části Halruaa. Ve skutečnosti jde o masivní komplex vybudovaný z původních jeskyní a obrovským klenutým kamenným průchodem (ornamentálně zdobeným) při vstupu, kterého představená je První Arleenaya Kithmaer.

Oděv kněžský i dobdrodružný
Roucho kléru bývá třpytivě šedé a obvykle z jemného hedvábí (na Severu se samozřejmě užívají o něco hrubší textilie). Na hrudi je vyšit nebo jinak vyobrazen svatý symbol Azutha v barevném odstínu charakterizujícím postavení nositele v církevní hierarchii.
Většina akolytů, mnichů, učňů a dobrodruhů mívá žlutou barvu, zkušenější dobrodruzi a výše postavení klerici zase rudou. První používají bílou barvu.
Pokud není nutné se identifikovat postavením, býva barva kolem symbolu modrá.
Symbol samotný je bílá ruka se vztyčeným ukazovákem, na Severu je ohněm ovenčen ukazovák, ale na jih od Chessenty (a zejména v Halruaa) je ohněm obklopena celá ruka.

Řády
Azuťané, kteří prokážou schopnost a důmyslnost při nacházení magie dávno ztracené, se na doporučení Prvních stávají členy Řádu zapomenutého listu (při ceremoniích nosí kolem límce stříbrný okraj).
Opomenuta nesmí být ani Zářící ruka, mniši žijící v Amnu a sloužící Azuthovi. Pro neustále pronásledování všech neregistrovaných kouzelníků však svoji aktivitu výrazně omezili.
Ti, kteří se zaslouží o zničení netvorů nebo přispějí k úpravě rovnováhy magie ve světě, získají titul "Štít Nejvyššího" a získají přístup k chrámovým knihovnám a magii všech svatyň a chrámů Azutha v Říších.

Dogma
Následovníci Azutha se domnívají že skrze studium jednotlivých částí magie lze dospět k jejímu porozumění. Azuťané jsou si velmi dobře vědomi chyb, které může lehkomyslné užití magie způsobit, proto bývajívelice opatrní při jejím zkoumání. Nejdůležitější je poznat, kdy je nejlepší magii nepoužít.

„Učte umění vládnout a sesílat magii a po celém Faerûnu rozšiřujte magické vědění, svitky a grimoáre, aby se magie šířila. Chtějte po lidech a ostatních rasách, aby si aspoň vyzkoušeli magii, ale zároveň všechny učte svým příkladem, že s mocí přichází odpovědnost. Usilujte o získání kopie každého kouzla, zaklínadla, formulky nebo jen ovládacího slova a tuto kopii poté šiřte prostřednictvím chrámů a svatyň Azuthových. Magie není určena jen pro jednoho, proto sdílejte svoje vědomosti s ostatními a podporujte kreativní využití magie.“
Last Edit: 5 years 5 months ago by alwaern.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.586 seconds