Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Gond

Gond 5 years 3 months ago #33

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Gond

Alias: Divotvůrce, Vládce všech kovářů, Božská Inspirace, Nejsvětější stvořitel všeho, Zionil (Durpar, Estagund a Zlatý Vár)
Symbol: zářící ozubené kolo z kovu, dřeva nebo kosti se čtyřmi paprsky
Status: Vyšší božstvo
Spojenci: Lathander, Oghma, Vaukén, Tempus
Nepřátelé: Talos
Portfolio: tvořivost, řemesla, konstrukce, kovářství
Doména: tvorba, vědomosti, země, oheň, kov, plánování
Následovníci: kováři, řemeslníci, inženýři, gnómové, Lantanci a dřevaři
Oblíbená zbraň: válečné kladivo ("mistr řemeslník")

Gond Divotvůrce je bohem kovářů, řezbářů, vynálezců a techniků. V církevních ilustracích bývá vyobrazen jako nepříliš vysoký statný kovář s načervenalou kůží, s mocným kladivem, kovadlinou a kovárnou, o které se říká, že dokáže stvořit hvězdy.

Gond, společně s Deneirem a Millil, slouží Oghmovi. Myšlenkám, kterým Oghma vládne ve svém portfóliu, dává tvar a ostatní inspiruje k výrobě nových věcí. Díky růstu své moci se stal nezávislým na Oghmovi a jen málo smrtelníků si pamatuje jejich dřívější vztah.
Z ostatních bohů Gond zrovna nejlépe nevychází s Mystrou, která se domnívá, že technologii považuje Divotvůrce za nadřazenou vůči magii; ve skutečnosti ji Gond vnímá jako prostředek a nástroj kreativity. Talovo bezuzdné ničení Gonda irituje, na druhou stranu vychází velmi dobře s Tempem, který až příliš dobře ví, že výtvory boha invence poslouží výborně na bojištích ve všech sférách.
Divotvůrce byl dokonce přizván i do gnómského pantheonu jako Rýpal Nebelun, i když minimálně jeden z kultů věří, že Nebelen je samostatné božství.

V Durparu, Estagundu a Zlatém Váru je uctíván jako součást Adamy, durparského konceptu "ducha světa", který ve své podstatě zahrnuje božské esence všech živých bytostí. Zde je znám jako Zionil, patron vynálezců, řemeslníků a tvůrčích myslí.
Prakticky neustále tvoří nové věci a tlačí na Oghmu, aby jim umožnil proniknout do světa smrtelníků (většinou však nedomyslí důsledky, které by zavedení těchto vynálezů mělo na obyvatele materiální sféry).
Fantazii mění ve skutečnost, ale buď nedomýšlí nebo je lhostejný k následkům svých vynálezů. Pro svou práci potřebuje bizarní komponenty a součástky, kvůli tomu je ochoten přijmout pomoc i od pochybných sponzorů (výměnou za vědomosti, materiál nebo protislužby). V závislosti od momentálního rozpoložení bývá zaneprázdněný, zapomětlivý, sarkastický, poučující nebo nápomocný. Svým stoupencům je oddán, neodpoví vždy včas na jejich prosby, avšak odpoví vždy.
Během Doby nesnází byl Gond ve své podobě gnóma vyplaven na břehy Lantanu, kde rychle zjistili, s kým se potýkají. Zbytek krize byl na ostrově uctíván a oslavován. Jako poděkování věnoval Lantanu tajemství střelného prachu a od té doby se drobné zásilky arkebúz se symbolem Gonda začali objevovat i západních přístavech.
Tento vynález dost vyděsil vládce napříč celými Říšemi, protože dal běžnému lidu do ruky zbraň, která se aspoň částečně rovnala moci kouzelníků a čarodějů. Pouze díky neúnavné práci kleriků Gonda a celé církve se daří udržet tajemství prachu pod pokličkou; gondarité neváhají ani zabíjet, aby tajemství střelného prachu zůstalo tajemstvím i nadále.

Avatar a další manifestace
Mimo chrámů se Gond běžným smrtelníkům Říší nezjevuje, využívá spíše jemnější způsoby oznámení své přítomnosti. Jeho avatar někdy vypadá jako útlejší muž nevysokého vzrůstu s vlasy barvy slámy, jindy jako statný kovář s pokožkou lehce dočervena a občas jako průměrný skalní gnóm.
V každé své manifestaci ho lze lehce spoznat díky pronikavým ostrým tmavým očím uprostřed tváře ošlehané dýmem a horkem kovářské dílny, které vždy všechno bedlivě pozorují.
Přes opracovanou kůži nosí ožehnutou zástěru a myšlenkou dokáže kolem své osoby zhmotnit brnění ze sklové oceli. V ruce třímá mocné kladivo, které používá ve své božské kovárně a v časech potřeby i jako zbraň.
Umí seslat kouzlo z jakékoliv sféry nebo školy, magie z okruhu proměn jím seslaná je však výrazně posílena.

V boji Gond používá prakticky neustále kladivo blesků, jeho házením se nikdy neunaví.
Údery kladivem jsou tak silné, jako kdyby avatar měl na sobě opasek obří síly a rukavice zlobří moci. Všichni obři, zlobři, zlobří mágové, trolové, etinové a golemové (hliněná, masná nebo kamenná varianta) po zásahu jeho kladivem umírají (bez záchrany). Kladivo při zásahu omráčí všechny bytosti v okruhu 90 stop.
Divotvůrce je rovnéž schopen magicky přivolat každé kolo souboje již nabitou arkebúzu a předešlou arkebúzu myšlenkou rozpustit.
Zbraně z kovu nebo vyrobené pomocí slévání, kování nebo ručním obráběním pomocí nástrojů nemohou Gondovi ublížit. Běžné kovové předměty jsou zničené okamžitě při kontaktu s avatarem, magická sorta získává hod na záchranu s postihem proti rozpadu (desintegraci). Golemové a jim podobné konstrukty na Gonda nezaútočí a stejně tak je imunní i vůči palným zbraním.

Gond se může zjevit jako kovářské kladivo zahalené v šedém dýmu nebo pár černých pronikavých očí v šedé mlze; zjevení provází jemné řinčení kladiv. V obou případech je v této formě Divotvůrce schopen mluvit i kouzlit.

Své věrné podněcuje k vymýšlení nových vynálezů nebo nových použití u starších objevů. Občas následovníkům poskytne i magické nebo běžné předměty, které jim mají pomoci, málokdy však vysvětlí jakým způsobem. Když svůj účel splní, rozplývají se "Gondovy dary" v páru nebo kouř.

Jako své posly a prostředníky Divotvůrce využívá posvátné baku, einheriary (kteří byli v životě vynálezci), golemy, bleskové mefiry, maruty, pseudodraky, ocelové draky, křišťálové draky a oživlý nábytek nebo vybavení.

Církev a následovníci
Zájem o a uctívání Gonda je od Doby nesnází na vzestupu, na druhou stranu však zvýšená obliba znamená pro církev větší počet útoků ze strany jiných náboženství a těch, kteří se novátorství a vynálezů bojí.
Gondarismus je oficiálním náboženstvím ostrovního národa Lantanu, který je rovněž centrem invence a inovátorství. Muži v církvi počtem ženy převyšují, ale nejsou nijak diskriminovány.

Většina gondaritů jsou lidé, i když poté, co se Gond zjevil na ostrové Lantan v podobě gnóma, přidává se k církvi stále víc a víc zástupců této rasy.
Poměrově připadá přibližně na 15 knězů Gondovy víry 1 Gondista (specializovaný kněz). Na Lantanu je tento poměr obrácený, dokonce o něco více v neprospěch běžného kléru. Většina Gondistů jsou lantanští a většina lantanských kupců v Říších jsou naopak Gondisté.
Kněží Gonda jsou nazývání Krii, lantanský termín pro "znevýhodněné". I přes lehkou urážku v názvu zastávají významné funkci v církevní hierarchii Lantanu. Nespecializovaný klerik dokonce drží úřad Nejsvětější cesty šíření víry, který (alespoň v názvu) je nejvyšší instancí pro stoupence Gonda mimo Lantan. Kromě center na jihu Říší existuje i několik severních větví církve (zahrnovala i nový chrám v Tilvertonu před jeho zničením).

Klérus sám sebe nazývá "Gondovi zasvěcení" a o ostatních gondaritech mluví jako o "spřízněných zasvěcených". Hierarchie v církvi je poměrně jednoduchá s titulmi odvíjejícimi se od postavení v ní - Zázračný (novic), Hledač-uchazeč (kněz v přípravě), Hledač drobností (kněz), Mocný Hledač, Hledač dvanáctého řádu, Hledač jedenáctého řádu.....až po Hledače prvního řádu, Vysoký Hledač (titul, který náleží všem nejvyšším knězům), Mistr (vůdce komunity nebo ochránce a správce svatého místa), Tvůrce (ten, jenž byl přímo Gondem odměněn za svoje služby) a Nejvyšší Tvůrce (nejvyšší kněz víry v Říších).
I když mají kněží volnost a svobodu při vynalézání, poslušnost v rámci církevní hierarchie je striktně dodržována.

Gondarity si snaží hýčkat kupci a obchodníci, kteří doufají, že se tak dostanou k nějakému lehce speněžitelnému vynálezu. Pravidelně se však stává, že vynález, který se jevil slibně, způsobí zhroucení trhu nebo jiné neštěstí a stoupenci Divotvůrce tak na sebe přitáhnou pozornost a vztek skoro všech v daném regionu včetně ostatních církví.

Kouzla gondaritů zahrnují zručnost se zbraní nebo nástrojem, zjišťující rameno a fantastický stroj.

Každodenní činnost
Formulky a postupy pro střelný prach a další důležité vynálezy uchovávají gondarité v tajnosti. Menší množství prodávají během svého putování Faerûnem (a tak vydělávají dost na provoz církve a svoje živobytí), navíc obchodují i s tlukadly, hmoždířy, čočkami nebo sklíčkami.
Populárními se staly i skleněné nádobky, ve kterých gondarité skladují střelný prach a další recepty. Dokonce až tak výrazně, že v Kalimšanu a Tašalaru se objevili manufaktury zaměřené na jejich výrobu. Důsledkem pak bylo, že stoupenci Divotvůrce začali konkurenci likvidovat nejrůznějšími způsoby - od sabotáží přes diplomacii až po finanční devastaci manufaktur - nejlépe potichu a diskrétně.

Během svých cest kněží sbírají nové nápady, uzavírají spojenectví a investují do nových postupů kdekoliv na ně narazí. Jejich povinností je totiž podporovat vynálezce a inovátory a o všech aktivitách pravidelně informovat církevního hodnostáře (ve většině případů Mistra).
Na vysedávání na jednom místě se většina nadřízených dívá s nelibou, pokud není jasné a kněz neprokáže, že lokalita je tak bohatá na novoty, že nemá smysl cestovat (Hlubina, Suzail, Zhentilská tvrz, Atkatla...).
Osobní vlastnictví a bohatství není gondaritům upíráno ani zakazováno, naopak je doporučováno, protože jak jinak demonstrovat odměnu za následování Cesty Gonda masám lidí?
Kromě ostatních, výše jmenovaných činností, jsou kněží Gonda žádáni jako stavitelé a architekti, zejména chrámů. Na jednu stranu do jejich kapes a truhel proudí mnoho zlata a stříbra, na stranu druhou jim vzniká větší množství nepřítel. Kdo jiný než stavitel chrámu zná všechna jeho tajemství, vstupy a půdorys?

Svátky/důležité obřady
Gondarité mají prakticky pouze jediný kalendářní svátek - Ippenovo dědictví. Nazývá se tak 12 po sobě jdoucích dnů po Dni zelené trávy. Tento svátek je pojmenován po Ippenovi, prvním významném klerikovi Gonda, který se v tyto svátečné dny občas věřícím zjevuje jako Gondův první služebník. Během festivalu se gondarité scházejí na svatých místech, v klášterech a chrámech, kde společně s ostatními debatují, probírají novinky, předváději nové vynálezy a postupy, které buďto sami vynalezli nebo viděli.
Stoupenci Divotvůrce svátek stráví pitím, dobrým jídlem a slavením; někteří členové církve se pomocí vlastní teleportační magie a série portálů snaží během tuctu dní navštívit co nejvíce kongregací.

Každodenní rituály Gonda jsou velmi jednoduché - modlitby, které klérus pronáší při vstávání a odpočinku, bývají často zavzaty v rámci obřadů oblékání se a svlékání (aby nebyly zapomenuty). Další modlitba díků při hlavním jídle dne a speciální modlitba díků a zasvěcení práce Gondovi při započetí nového díla.

Gondarité se musí vždy snažit z každého nové vynálezu nebo aparátu vyrobit dvě kopie. Jeden si gondarita schovává před prsty zlodějů a rivalů, aby se o něj mohl podělit se svými bratry ve víře. Druhou kopii rozbije nebo (ještě lépe) spálí a za odříkávání modlitby známé jako Posvátné zničení obětuje Divotvůrci. Obřad tak symbolicky upevňuje moc boha nad aspektem zničující i budovací technologie a moci vynálezů.

Hlavní centra uctívání
Srdce víry gondaritů se skrývá na ostrově Lantan; ve městě Illul stojí Nejvyšší posvátná dílna inspirace. Tento rozlehlý opevněný klášter vede Nejvyšší Tvůrce Danactar, Nejsvětější služebník Gonda (postavením nejvýznamnější klerik v Říších). Danactar je zároveň i součástí vládnoucí rady dvanácti starších známé jako Ayrorch. Danactarovo slovo je zákon a jeho edikty a nařízení světu a podřízeným sděluje Lantar, hlavní vyslanec Lantanu, v současné době vysokopostavený klerik Gonda jménem Bloenin. Zde je však nutno doplnit, že výnosům Danactara naslouchá ve vzdálenějších částech Říší málokdo a nezávislost na Illulu se jenom prohloubí po zničení Domu Divotvůrce v Tilvertonu.
Ve Vnitrozemí byl totiž nejvýznamnějším svatostánkem Gonda právě Dům Divotvůrce v Tilvertonu (původně znám jako Gharriho dům). V čele chrámu stál až do jeho zničení Nejvyšší Tvůrce Burlan Almaether, který měl na starosti bezmála čtyřicet nižších kleriků.

Chrámy zasvěcené Gondovi jsou působivé, avšak dosti hranaté domy obklopené sloupovými předsíněmi. Jedinou vnitřní výzdobu představují výtvory mistrů řemeslníků nebo historické nástroje nebo vynálezy. Centrální oltář se skládá z masivní kovadliny, která je obkolesena pohybujícími se koly uvnitř velkého stroje. Zadní místnosti slouží jako dílny.

Oděv kněžský a dobrodružný
Klérus Gonda nosí většinou obřadné, šafránově žluté roucho s karmínovým límcem a štólou. Přehozený přes pravé nebo levé rameno mají kožený pásek zakončený vakem, ve kterém skladují drobné kovové nástroje, páčky, zámky, háčky, petlice, spony, přezky, klínky, kusy dřeva, kůže, ocele, cínu a cokoliv, co by jen vzdáleně mohlo být užitečně při opravě nebo výrobě. Svatý symbol Gonda má podobu přívěšku z kosti, mosazi, bronzu nebo slonoviny.

Na cestách gondarité nosí běžnou zbroj (a na ní svůj kožený pásek s vakem), ale preferují (pokud je situace nebezpečná) ochranu profesionálů.
Svůj oděv doplňují bandolíry a vaky nacpanými nejrůznějšími drobnostmi, které považují za užitečné a nenahraditelné. Obrovské prsteny, jimiž se honosí, jsou prakticky použitelné i jako boxery na boj zblízka a v jejich vybavení se vždy najde 4-5 nožů.
Málokterý z gondaritů se sníží ke krádeži, ale všichni uměji používat paklíče a práce s pastmi jim také není cizí. Standardním vybavením knězů na cestách se stávají malé zapečetěné nádobky s knoty, které obsahují střelný prach a v nouzi je lze použít jako zápalné bomby. Dosah je do 30 stop a způsobí 2d4 zranění ohněm v místě dopadu, zapálení knotu a příprava nádobky trvá 1 celé kolo (úplná akce).

Řády
Církev Gonda nemá žádné spřízněné rytířské řády, má však mnoho vlastních čestných společností a řádů. Zakládány jsou povětšina kvůli skupinám gondaritů, kteří se věnují určité problematice nebo pracují v určité oblasti. Přes tyto společnosti si knězi vyměňují nové poznatky a zabraňují tak i prosakování informací tykajících se jejich pole mimo víru.
Níže vyjmenované jsou pouze některé skupinky, výčet není kompletní - Řád nepoddajných kameníků a kamenorytců, Svatý řád zručných architektů a stavitelů, Zbrojíři Divotvůrce, Nejvyšší mystický řád mistrů ozubených kol, hodinářů a automationistů, Pracovití bratři a sestry tesaři, truhláři, loutkaři a hračkáři.

Dogma
Víru gondaritů lze shrnout takto - "jen činy se počítají". Úmysl a myšlenka jsou sice důležité, ale když je meč vykován nebo bitva dobojována, je důležitý právě výsledek. Mluvení je lepší přenechat jiným, služebníci Gonda konají. A od všech se očekává, že vynálezy a pomůcky, které vyrobí, budou fungovat a pracovat tak, jak bylo zamýšleno. Klérus se má učit kování, odlévání, temperování a umět různé druhy spájení materiálů tak, aby byl schopen zhotovit požadovaný výrobek šitý na míru jakékoliv situaci.
Uctívat Gonda znamená neustále zkoumat neznámé pomocí nejrůznějších aparátů a přístrojů. Každý nový vynález nebo zařízení musí stát pevně na nohách elegance a užitečnosti.
Od gondaritů je skoro až vyžadováno, aby se při vymýšlení nových postupů a vynálezů nenechali omezovat a experimentovali co nejvíce. A stejně důležité je, aby v jiných vzbuzovali touhu se zlepšovat skrze nové nástroje nebo nové postupy (zemědělci, lovci a další profese).
Zasvěcení si rovněž musí uchovávat zápisy ze svých pokusů, omylů a různých nápadů, které měli, aby tím ostatním usnadnili práci po své smrti a odchodu ke Svatému stvořiteli Všehomíru. Gondarité svou práci však neutajují, naopak ji šíří mezi stoupenci Divotvůrce, rozmlouvají o nových směrech, aby všichni skrze ně uzřeli světlo, kterým je Gond.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.388 seconds