Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Iyachtu Xvim

Iyachtu Xvim 4 years 9 months ago #39

  • alwaern
  • alwaern's Avatar
  • OFFLINE
  • Administrator
  • Posts: 43
  • Karma: 1
Iyachtu Xvim

Alias: Boží syn Banea, Syn Banea, Nová Temnota, Krutopán
Symbol: pár jasně zelených očí zářících položených na dlani rukavice z čiré temnoty nebo pár zelených očí zářících ze tmy
Status: Nižší božstvo
Spojenci: žádní
Nepřátelé: prakticky celý pantheon (zejména však Cyrik)
Portfolio: tyranie, nenávist, strach
Doména: tyranie, válka, svár
Sídlo: Chamada (2.úroveň Gehenny)/Pevnost nenávisti
Následovníci: válečníci a mniši neutrálního nebo zlého přesvědčení, tyrani
Oblíbená zbraň: žádná
Přesvědčení uctívačů: ZkN, N, ZmN, ZkZ, NZ, ZmZ

O Iyachtu Xvimovi se povídá, že je synem Banea, Černého pána, a vyššího nebo pravého tanar´ri (jiný příběh jako matku uvádí padlou paladinku) – a jeho žílami koluje božská krev.
Jedna z prvních zmínek o Xvimovi se nachází v análech Západní brány mnoho set let před turbulentními událostmi Doby nesnází. V roce 710 ÚL se vynořil z portálu v blízkosti Západní brány a podpořen mocnou armádou démonů a tieflingů se zmocnil trůnu města. O 24 let později, v roce 734 ÚL, byl vyhnán právoplatným dědicem trůnu, Farnathem Ilistarem.

Před Válkou bohů sloužil Xvim svému otci v Řísích jako posel, během Doby nesnází se však osamostatnil. Teologové si ale nejsou jisti, zda to bylo před nebo až po smrti Banea.
Není známo, jak se Xvim octnul uvězněn hluboko pod Zhentilskou tvrzí, polobohovi ale trvalo několik let, přesněji až do Pádu Zentilské tvze v kesenu roku 1369 ÚL, než byl schopen se osvobodit; poté jako své sídlo zvolil Gehennu.
Zvěsti, které říkají, že Iyachtu byl spatřen na Měsíčninách před svým útěkem zpod Zhentilské tvrze, se přisuzují kultu Banea, který v té době povolal tanar´ri nebo baatezu a ten na sebe vzal podobu Xvima. Krátce poté se síla Iyachtu znásobila, když absorboval božskou moc Banea a získal status Nižšího božství.

Iyachtu Xvim je zlem přímo přeplněn, až se zdá, že místy z něj odkapává. Je marnivý, arogantní, rád pronásleduje slabé. Po svém nuceném věznění se stal opatrnějším, mazanějším a začal chápat, že hrubou sílu nelze uplatňovat vždy a všude. Když Cyrika stíhala jedna porážka za druhou, ukořistil Xvim z jeho moci část portfolia, které spravoval jeho otec Bane. Jeho cílem je však plné přebrání moci svého otce z vlivu Cyrika a zaujmutí jeho místa v pantheonu Faerûnu.

Xvim nenávidí všechna božství Říší a je zcela jedno, jakého jsou přesvědčení a jak se k němu chovají. Navíc si stále není jist, kdo ho uvěznil pod Zhentilskou tvrzí (podle některých zdrojů údajně sám Ao), a tak Iyachtu obviňuje všechny bohy a bohyně stejně a připravuje jim odplatu za příkoří a neštěstí, která utrpěl.
Cyrinišád??? Xvima přesvědčil, že Cyrik nemůže nikdy zastávat místo Banea a snaží se jeho stoupence přesvědčit, že úřad Tyrana je určen pro potomka Banea.

Kromě své církvi v Zhentilské tvrzi má Xvim nejvyšší počet stoupenců na východě, v Thayi. Jemu sloužící kultisté jsou však přítomni ve všech krajích Říší. V současnosti Xvim organizuje svůj klérus a jako základnu využívá Zhentilskou tvrz, teda spíše to, co z ní zbylo. Nová Temnota vidí podobenství mezi zmrtvýchvstáním Zhentilské tvrze a vlastní církví.

Avatar a další manifestace
Ve své přirozené podobě vypadá Iyachtu Xvim jako 12 stop vysoký muž se širokými rameny a jeho kůže nejvíc připomíná hnědočerné šupinky. Oblečen bývá jen lehce. Oči mu září zeleně a dlouhé černé vlasy nosí neupravené. Vlastně vypadá asi jako hezčí trol, i když má být potomkem Banea a tanar´ri démona.

V boji používá mocné a ostré drápy, ale preferuje Šavli duší. Xvim je velice marnivou bytostí a pomocí kouzla změna tvaru na sebe bere podobu statného a přitažlivého černovlasého muže s nepřirozeně zářivou smaragdovou barvou očí.
Libuje si v prostém ničení a trpí nutkavou potřebou ovládat všechny ve svém okolí. Navíc velice rád poslouchá nářky a prosby smrtelníků, když se mu válí u nohou odkázáni na jeho milosrdenství. Může sesílat kouzla ze všech sfér, ale upřednostňuje ta, která nutí smrtelníky ho poslouchat nebo ta, která způsobují déletrvající poškození.

Ve své přirozené formě Xvim útočí oběma pařáty 1x za kolo, s Šavlí duší je schopen své útoky znásobit (5x za 2 kola). Samotná zbraň má statistiky zákonně zlé šavle +3 a její útok prochází a štěpí všechny známé magické bariéry (prismatickou kouli nebo zeď síly). Navíc každý úder vysává z oběti život (2 úrovně při úspěšném zásahu) a zcela ničí nemrtvé i při jediném úderu.

V obou inkarnacích může Xvim libovolně sesílat pravé vidění, sugesci nebo kouli temnoty, 15´ (posledně jmenované kouzlo vždy centrováno na něj). Každé druhé kolo může navíc seslat pouhou myšlenkou párající nože (kněžské kouzlo 4.úrovně).

Je zcela imunní vůči iluzím, strachu a očarování.

Iyachtu Xvim na sebe obyčejně bere podobu těžkého černého oblaku, uprostřed kterého září pár zelenkavých očí velkých jako mužská hlava. Oblak může mluvit, sesílat kouzla a černé blesky zraňující za 5d6 zranění (záchranný hod na reflexy za 1/2). Jindy se Xvim převtěluje do těla mohutného černého hada dlouhého až 70 stop se zářícíma zelenýma očima.

Jako posly občas Xvim využívá zřící a příbuzné zřírích, zubatých, zelených, modrých a hnědých draků, pekelných ohařů, kokatric, pyrolišků, ďáblíků, temných nág, tso, nythů a některých nemrtvých.
Častěji však svojí vůli dává najevo skrze netopýry, černé psy, zelenooké černé kočky, zelenočerné moly, mouchy, hematity, černé safíry, smaragdy, krevely, malachity, krvostřábi a supi.

Církev a organizace
Iyachtu Xvim přitahuje stejný typ lidí jako Bane – kruté a prahnoucí po moci. Někteří jsou přímo fascinováni strachem a úžasem, jenž pociťují v jeho přítomnosti, další se spoléhají na rigidní pravidla a příslib triumfu lidského plémě ve Faerûnu a mnozí další se vyžívají v nekonečných intrikách v rámci Církve Temnoty.
Následovníci Xvima a běžní věřící jsou nazýváni xvimité, kněží Božského syna xvimlarité a elitní specializovaní kněží víry authlimové.
Xvimlarité se doslova vyžívájí v ničení a utlačování jiných; rozdávání bolesti patří k oblíbeným kratochvílím. Náhodné kopance do lidí, zavírání lidí mezi dveře a házení kamenů z horních konců ulic dolů jsou některé ukázky aktů krutosti, které knězí považují za zábavné krácení času.

Někteří xvimlarité jsou bývalí banité, které na svou stranu přetáhl Boží syn po smrti Banea. Xvimlarité aktivně přesvědčovali banity na přímý příkaz Krutopána. Pro xvimlarity je Xvim Baneův dědic.
Novic ve víře bývá označován jako Havěť, klerici do 3.úrovně včetně se nazývají Trýznitelé, knězi mezi 4. a 8.úrovní Mistři zášti, pro 9. až 15.úroveň je vyhrazen titul Pán zhouby a nejvyšší knězi mají titul Tyrannarů. Hodnosti jsou identické pro ženy i muže a Xvimova organizace dodržuje striktní hierarchii. Vede jí Nejvyšší Tyrannar. Křižáci (svatí válečníci) se zodpovídají přímo Pánovi zhouby nebo Tyrannarovi, nejsou však zatím příliš početní. Oddíl v bitvě zocelených vojáků a svatých válečníků bývá k dispozici přímo Nejvyššímu Tyrannarovi.
Nová Temnota preferuje podzemní chrámy (hlavně ty, které byly původně vystavěny pro Banea. V Thayi však stojí hned několik nových a několik „staronových“ svatostánků Xvima, z nichž největší a nejgrandiosnější - Dům Iyachtu Xvima - se nachází v Městě tisící chrámů, Bezanturu.

Specifickými kouzly xvimlaritů jsou Xvimův palcát, Čepele plenitele a Bitevní vlna.

Každodenní činnosti
Většina xvimlaritů cestuje po Faerûnu. Jejich prvním úkolem na kterémkoliv místě je najít a pobít kleriky Cyrika, kterého považují za největšího nepřítele víry. Zároveň se snaží přesvědčit původní, dosud nezkonvertované banity, aby se přidaly ke xvimlaritům. Jejich evangelizace slaví úspěchy – většina ortodoxních a ultra-ortodoxních banitů vstoupila do církve Xvima, kterého považují za právoplatného Baneova nástupce.
Vůdci a špióni této „konverze“ jsou authlimové, jejichž prvořadým cílem jsou únosy mocných tyranů, kteří jsou následně přinášeni Xvimovi jako oběť; jejich duši bůh pozře.
Druhotným úkolem authlimů (a xvimlaritů) je vraždění kléru jiných církví než je Xvimova, šíření jeho jména a strachu z něj a jeho velebení skrze činy násilí, destrukce a krutosti. Všechny aktivity stoupenců Nové Temnoty mají být známé, vyjma vražd kleriků církví, kde Xvim vyžaduje diskrétnost a ticho, aby se proti nim ostatní nespojily.

Svátky/důležité obřady
Zatím nebyly stnaoveny žádné oficiální svátky. Některé větve církve oslavují Xvimův Příchod, ale každá v jiný den (již brzo se očekává, že samotný bůh určí přesné datum tohoto svátku). Od svých následovníků Nová Temnota očekává krátkou modlitbu pokaždé, když někoho zabijí (i ve víru boje) a zároveň požaduje ranní a večerní prosby, nejlépe před vysokým oltářem.
Rituály zahrnují hrůzostrašné formy obětování inteligentních bytostí a zvrhlé zápasy na život a na smrt mezi neozbrojenými humanoidy a vyhladovélými stvůrami. Pro větší pobavení je aréna dodatečně vybavena skleněnými předměty, které se po rozbití dají použít jako zbraň, ale zraňují oba – útočníka i obránce – stejně.

Dalším častým rituálem bývají tance provázené zpěvem, během kterých se kněží Xvima vybičují až k běsnění a zuřive pak útočí na nižší kněze a otroky – naštěstí pouze holými rukami. Rituál sváru končí zvoněním při prvním krvácení.
Obřady v tak mladé církvi se však stále vyvíjejí, zmíněné dva jsou momentálně nejrozšířenější.

Hlavní centra uctívání
Hlavou církve Xvima je Nejvyšší Tyrannar Fzoul Chembryl, jeho pobočnicí Paní zhouby Xana „Jednou-mučená“. Oba sídlí v Srdci ruky, podzemním chrámu Božího syna pod troskami Zentilské tvrze.
Několik dalších svatostánků v Thayi rychle nabývá na popularitě, ale Fzoulova věrnost, lstivost, briliatní plány, authlimové a zřící mu zajistily pozici na vrcholu nové víry.
Nová Temnota se ujišťuje o Fzoulově věrnosti tak, že pravidelně obývá jeho tělo a zkoumá všechny myšlenky. Cení si jeho mysli a zkušeností s církevními spory a konspiracemi.

Přidružené řády
Církev Temnoty disponuje pouze jediným rytířským řádem – Bratry černé pěsti. Řád vede Cvaal Daoran, Mistr zášti. Jeho podoba se stále vyvíjí, v současnosti zastřešuje svaté valečníky a bojovníky Nové temnoty. Fzoul Chembryl, díky svým kontaktům u Zentarimů, nepochybně propojí obě organizace (pokud tak již neučinil).

Oděv kněžský a dobrodružný
Obřadný oděv authlimů sestává z černé kovové čepičky a černé kápě zbarvené na okrajích jasně zelenou barvou. Doplňují ho dlouhou černou sutanou, přes kterou měli obvykle ještě albu a zelené manipuly připevněné k rukávům, tak aby při každé gestikulaci kněze probleskla jasn ě zelená černá. Finální ozdobou byla zelená štola se symbolem Xvima.
Rituální oděv pro obyčejné xvimlarity představovala rocheta se znakem Xvima na hrudi. Mimo chrám háv doplňovala černá kápě se symbolem Xvima vzadu, černé rukavice a černá mitra se vsazenými zelenými drahokamy, které představovaly oči Nové Temnoty.
Knězi na cestách se oblékali podobně jako jiní, ve zbarvení preferovali kombinaci černé a zelené. Pro bežné potřeby postačovalo černé roucho se zeleným lemem nebo s doplňky (boty, cingulum…) smaragdově zelené barvy.
Authlimové preferovali ostnaté zbroje černé barvy a černé hrncové přilby, které si nechávali vytvarovat do podob nejrůznějších nestvůr. Do přilby si nechávali vsazovat zelené drahokamy symbolizující oči Xvima.

Dogma
Zvrácenost Božského syna nezná hranic, vyžívá se v násilí a smrti a své uctívače povzbuzuje, aby činily stejně. Nic hodnotného nebo užitečného nemůže být stvořeno, pokud jiná věc nezanikne nebo není zničena. Od svých následovníků žádá krutost, zlo a ničení. Ve svých organizacích uznává hierarchii, ale také právo silnějšího a odměňuje ty, kteří jsou schopni vyšplhat se po žebříčku až na vrchol. Silní loví slabé a slabí buď přežijí (a sami se stanou silnými) nebo zemřou a v tom případě mezi stoupenci Nové temnoty neměli co dělat.
Novicům je při přijetí vštěpováno následující: „Poslouchejte nebo zemřete v bolestech a vaše duše bude zničena na věky věků. Zotročujte nebo zabíjejte slabé a šiřte jméno a vůli Xvima, aby všichni věděli, koho jménem jsou zabíjeni nebo zotročováni. Buďte krutými, bezcitnými tyrany a Xvim vás odmění. Kněze ostatních bohů zabíjejte, ale snažte se zůstat neviděni. Tyrany, kteří neuznávají Xvima, předejte vyšším knězům. Mágy a kouzelníky chytejte, aby jejich moc a magie obohatily církev. Samotní mágové budou proměněni ve strážce chrámů. Strach z Xvima zasévejte všude, kudy projdete a šiřte slovo o jeho moci, ale nikoho, kdo není víry v Novou Temnotu neušetřete a zabijte. Pouze stoupenci Krutopána mohou opisovat a oslavovat činy svého boha, nikdo jiný.
Ničení je slast, cíťte ji a vychutnávejte si ji.

Dodatek
Iyachtu Xvim byl zničen během zimystředu v roce 1372, kdy ho zachvátily zelené plameny a z jeho ohořelého těla vystoupil Bane. V současném čase je Xvim mrtvý.
The topic has been locked.
Time to create page: 0.581 seconds